DISTRIBUIȚI

Ce trebuie să știi în primul rând este că potrivit legislației în vigoare, nici o agenție de plasare în câmpul muncii în străinătate NU are dreptul să perceapă bani de la beneficiari pentru serviciile prestate.

Pe site-ul Patronatului Agențiilor de plasare în câmpul muncii găsești lista agențiilor private care te pot ajuta să-ți găsești un loc de muncă atât în Moldova, cât și peste hotare.

Este o asociaţie patronală, necomercială, apolitică, nonguvernamentală şi independentă, înregistrată la Ministerul Justiţiei al RM la 10 octombrie 2011 în urma asocierii pe baza liberului consimţămînt a mai multor Agenţii Private licenţiate în activitatea de plasare în cîmpul muncii.

Scopul acesteia este de a identifica şi promova drepturile şi interesele agențiilor sale membre, înregistrate în Republica Moldova și care activează legal.

Echipa NEXUS constată cu satisfacție că ideea plasării pe un singur site a agențiilor care se ocupă cu plasarea în câmpul muncii a fost discutată în cadrul întrunirilor introductive între NEXUS și partenerii din sectorul privat, în speță din domeniul resurselor umane.