DISTRIBUIȚI

1. Verificați dacă agenția la care apelați are licență. Cum? Foarte simplu – cereți să vi se arate documentul. Mai mult, verificați de sine stătător statutul licenței. Intrați pe această pagină a Camerei de Licențiere și introduceți denumirea firmei respective.

2. Rugați să vi se arate ce țări sunt înscrise în licență. De exemplu compania vă propune locuri de muncă în Polonia, Israel și Portugalia (țările fiind numite aleatoriu), iar în licență sunt indicate doar Polonia și Israelul. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că agenția nu propune locuri de muncă în Portugalia conform prevederilor legale și aveți tot dreptul să sesizați Camera de Licențiere în privința faptului dat. Deci, în licența agențiilor de recrutare private trebuie indicată FIECARE țară în care își propune serviciile de plasare în câmpul muncii.

3. Mai mult decât atât, în licență trebuie să fie indicați și partenerii de peste hotare, adică numele deplin, adresa și datele de contact ale persoanelor juridice (de ex. alte agenții de recrutare sau chiar companiile angajatoare din străinătate) cu care acestea au încheiat contracte de cooperare.

4. ATENȚIE! Nici o companie privată NU are dreptul să perceapă taxe de la cetățeni pentru serviciile de plasare în câmpul muncii peste hotare. În cazul în care, totuși, vi se cere să efectuați anumite plăți (de exemplu pentru obținerea vizei de muncă), cereți OBLIGATORIU bonul de casă unde este indicat exact serviciul și/sau produsul pentru care ați achitat.

5. Nici o companie nu poate trimite pe nimeni peste hotare fără un contract individual de muncă. Vă recomandăm cu insistență să citiți CLAUZELE MINIME pe care trebuie să le aibă un asemenea contract conform legislației în vigoare (vedeți aici).

6. IMPORTANT! Viza de muncă NU se eliberează, înainte ca acest contract individual de muncă să fie înregistrat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cum puteți afla dacă a fost sau nu înregistrat? Simplu – prin ștampila ANOFM aplicată pe acest document. În cazul în care aceasta lipsește, agenția este obligată să vă informeze, iar Dvs. deja sunteți responsabil să înregistrați de sine stătător contractul la acea Agenție Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă, la care sunteți atribuit conform vizei de reședință din buletinul de identitate.

7. Cât privește deținerea pașaportului românesc. ÎN NICI UN CAZ aceasta nu poate fi o condiție obligatorie a agențiilor private de recurtare din Republica Moldova. E și logic. Conform legislației, orice companie din Moldova care prestează servicii de angajare în câmpul muncii peste hotare își desfășoară activitatea – de la sine înțeles – pentru cetățenii Republicii Moldova. Iată de ce anunțurile de genul ”pașaport românesc obligatoriu” sau ”locuri de muncă pentru cei care au pașapoarte românești” ar trebui să vă trezească suspiciuni. Totuși, deținerea pașaportului românesc poate fi solicitată, dar numai ca o condiție opțională întru facilitarea obținerii vizei de muncă.

Sectorul de recrutare este una din prioritățile NEXUS în ceea ce privește parteneriatele public-privat. În acest sens, vă recomandăm să vizitați paginile autorizate ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:

web-iconangajat.md
 anofm.md

 

De asemenea, vă reamintim despre existența Centrului de Apel Piața Muncii:

1103366_787994190 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova
+373 22 838 414 – apel taxabil din străinătate

Apelurile pot fi efectuate de luni până vineri între orele 8:30 și 15:30.

patronatNu în ultimul rând vă recomandăm să vizitați pagina Patronatului Agențiilor de Plasare în Câmpul Muncii, unde veți găsi o listă de companii private care au licență și activează conform cadrului legal.